Novice

Pogoj PCT z nekaterimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev

Pogoj PCT z nekaterimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila zaostriti ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. S 15. septembrom bo pogoj PCT z redkimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev, zaščitne maske pa bodo morali nositi vsi v zaprtih javnih prostorih in tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje.

Danes sprejeti odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.

Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti, so dodali.

Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev ter udeleženci izvajanja dejavnosti. Stroške testiranja v tem primeru krijejo sami.

Pri tem odlok navaja nekaj izjem. Pogoja PCT tako ni treba izpolnjevati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami veljajo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, ter specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki. V obeh primerih se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

Pogoj PCT se dokazuje z dokazilom o negativnem testu, z dokazilom o prebolelosti ali z dokazilom o cepljenju. Prebolevnik ta pogoj izpolnjuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni.

Pogoja PCT pa v skladu z odlokom ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let, osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, v prvi, drugi ali tretji razred osnovne šole, v glasbeno šolo do vključno drugega razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, kot tudi ne učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela.

Glede zaščitnih mask je vlada določila, da je uporaba obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih. Prav tako je obvezna na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, kot tudi v osebnih vozilih. Maska pa ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, če je v osebnem vozilu le ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in prav tako ne na odprtih javnih krajih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Odlok določa tudi izjeme pri uporabi zaščitne maske. Med temi so otroci do dopolnjenega šestega leta starosti, osnovnošolci do vključno petega razreda, kadar so v matičnemu oddelku, učenci glasbene šole do vključno drugega razreda, vzgojitelji ter višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.

Maska ob ustrezni razdalji prav tako ni potrebna za govornike v zaprtih javnih krajih ter pri športni vadbi. Izjema so še gosti v gostinskih lokalih, če sedijo za mizo, osebe s posebnimi potrebami, nastopajoči na javnih kulturnih prireditvah ter učenci, dijaki in študenti pri pouku športne vzgoje, plesa, baleta in določenih inštrumentov.

Vlada je izdala tudi spremembe odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, kjer pa vsebinskih sprememb ni. Od sredine avgusta je začasno prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi.

Ne zamudite dobrih priložnosti

Naročite se na našo revijo Smart start